';

CAD/CAM

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE TECHNOLOGIE

Systemy CAD/CAM pozwalają nam pracować z największą dokładnością. Dzięki temu wszelkie prace protetyczne są idealnie dopasowane do uśmiechu każdego z naszych pacjentów przy jednoczesnym zwiększeniu ich trwałości i funkcjonalności.

CZYM JEST CAD/CAM

CAD – Computer Aided Design, oznacza projektowanie wspomagane komputerowo. Przy wykonywaniu przez nas prac protetycznych są one projektowane przy zastosowaniu odpowiednich programów komputerowych. Następnie, po właściwym opracowaniu materiału przez maszynę uzyskuje już ostateczną, fizyczną formę.

CAM – Computer Aided Manufacturing czyli komputerowo wspomagane wykonanie. Oprogramowanie zainstalowane na specjalistycznej frezarce umożliwia zaplanowanie i wykonanie obiekutu, zaprojektowanego wcześniej przy użyciu CAD.

Image module
Image module
Image module
Image module

CYFROWA PRECYZJA
INDYWIDUALNA CHARAKTERYZACJA

CZYM JESZCZE DYSPONUJEMY

PIEC DO SYNTERYZACJI SYNTRONU ARGOTHERM

Znaczenie procesu synteryzacji cyrkonu w produkcji uzupełnień cyrkonowych w laboratoriach dentystycznych jest od dawna niedoszacowane.

Nowe płyny barwiące uzywane przed synteryzacją, oraz szeroki wachlarz dostępnych materiałów wymagają od pieca do synteryzacji procesów które nie każdy jest w stanie zaoferować
.
.

PIEC DO NAPALENIA CERAMIKI IVOCLAR VIVADENT P710

Topowej klasy piec będący światowym standardem w stomatologii. Jego funkcje pozwalaja nam oddawać naszym Pacjentom naprawę piękne prace. Wiele jego możliwości nadal jest nedoścignionych w tej branży. Pozwalają one śmialo uznać P710 za jeden z najbardziej efektywnych pieców do porcelany. Zaś absolutnie unikalna Digital Shade Assistant pozwala cyfrowo dobierać kolor prac.

PIEC DO SYNTERYZACJI CYRKONU CERAMILL THERM

Znaczenie procesu synteryzacji cyrkonu w produkcji uzupełnień cyrkonowych w laboratoriach dentystycznych jest od dawna niedoszacowane.

Nowe płyny barwiące uzywane przed synteryzacją, oraz szeroki wachlarz dostępnych materiałów wymagają od pieca do synteryzacji procesów które nie każdy jest w stanie zaoferować.
.
.

PIEC DO TŁOCZENIA CERAMIKI: EP3010 i EP600

Nieodzowny elenemt naszego laboratorium. Jest optymalnym wyborem dla codziennego zastosowania. Efektywny, bezawaryjny o wzorcowych parametrach pracy i absolutnie niezawodny.

Prawdziwe serce naszej pracowni

.

DRUKARA 3D PLANMECA

Planmeca to drukarka 3D, która słóży do drukowania szyn dentystycznych. Dzięki jej można wykonywać również szablony chirurgiczne. Ogromną zaletą tej drukarki jest wysoka dokładność oraz szybkość pracy. W najbliższym czasie,  będzie również pozwalać tworzyć elementy o skomplikowanej geometrii. Doskonalym przykładem są tu tymczasowe wypełnienia i modele ortodontyczne. Aby stworzyć obiekty z utwardzanej żywicy UV Planmeca Creo wykorzystuje technologię Digital Light Processing (DLP)

KASTOMAT DO ODLEWU METALI

To nic innego ja odlewarka indukcyjna, jednak jej kompaktowe wymiary i generator średniej częstotliwości są doskonałej jakości. Nie ma najmiejszych problemów z  osiągnięciem perfekcyjnych odlewów i dokładnym odwzorowaniem detali.

Bez konieczności oczekiwania na wystudzenie Katomat pozwala na wykonanie bardzo wielu odlewów z rzędu.

 

CAM/CAD to

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI PROCESU OPRACOWANIA PRODUKTÓW

Jest skrótem od Computer Aided Design, Opracowywanie produktów od zawsze obejmowało dwa odrębne procesy: najpierw zaprojektowanie produktu, a następnie jego produkcję. Wykorzystanie oddzielnych, niezintegrowanych narzędzi CAD (projekt) i CAM (produkcja) podczas opracowywania produktów doprowadziło do stworzenia bariery komunikacyjnej między projektantami a producentami. W efekcie zwiększyły się koszty, ilość potrzebnego czasu, a także liczba problemów z jakością, szczególnie kiedy konieczne są zmiany w projekcie lub pojawiają się trudności z produkcją.

Image module

UWAGA!

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej: Kirilov Dental Clinic; ul. Źródlana 30 w Zielonej Górze oraz Kirilov Dental Clinic, ul. Szkolna 1 w Krośnie Odrzańskim wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
  do wykonywania zdjęć rtg: aparat RTG Brivo DR-F GE Healthcare, aparat RTG RADspeed Pro SHIMADZU – decyzje nr 7/2019, 32/2013;
  – do wykonywania badań tomografii komputerowej: tomograf komputerowy Revolution Evo GE Healthcare – decyzja nr 605/2021;
  – do wykonywania zdjęć rtg: aparat przyłóżkowy Visitor T40 M-DR VILLA, aparat przyłóżkowy MobileDaRt Evoluation SHIMADZU – decyzje nr 3/2018, 7/2019;
  – w radiologii zabiegowej: angiograf INNOVA 4100IQ GE, ramię C Ziehm VISION RFD 3D Ziehm Imaging, ramię C Cios Alpha Siemens – decyzje nr 475/2019, 1/2018, 1/2019;
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich
  – pracownia radiologii klasycznej
  – blok operacyjny
  – pracownia naczyniowa.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali odpowiednio zaliczeni do B narażenia. 

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

Pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Coś Cię niepokoi, a może masz pytania? Nie czekaj, skontaktuj się z nami i umów na konsultację stomatologiczną. Razem zadbamy o Twój zdrowy uśmiech.

Image module